Filmfestival – Deelnemen en inzenden

De zevende editie van Twente Short is op zondag 19 november 2023

Informatie voor deelnemers aan Twente Short

 • Je kunt met één of meer films meedoen aan Twente Short. Er zijn geen beperkingen wat betreft filmgenre.
 • De lengte van je film bedraagt maximaal 10 minuten.
 • Je hebt met je film niet meegedaan aan eerdere edities van Twente Short.
 • Je beschikt over alle rechten op je film. Dat geldt voor zowel het beeld als het geluid dat je hebt gebruikt in je film.
 • Lever je film bij voorkeur aan als MP4-bestand. Het bestand is HD-kwaliteit of hoger.

Door deel te nemen, verleen je Filmhuis Oldenzaal toestemming om (delen van ) jouw film te gebruiken voor publiciteit voor het festival. Uiteraard stelt Filmhuis Oldenzaal jouw materiaal nooit zonder jouw toestemming beschikbaar aan derden.

Stuur je film uiterlijk zondag 1 oktober 2023 in. Dat kan via Wetransfer of Transfer XL naar mailadres festival@filmhuisoldenzaal.nl. Aanleveren kan ook op een usb-stick. Stuur deze op naar Twente Short, p/a Hyacintstraat 7, 7572 BA Oldenzaal.

Naast je film ontvangt de organisatie graag:

 • de titel van je film en jouw naam, en die van de eventuele andere makers;
 • je e-mailadres en telefoonnummer;
 • een korte beschrijving van de inhoud van je film en eventueel het filmproces (maximaal 100 woorden);
 • een karakteristieke still uit je film (of print screen).

Twente Short

Filmhuis Oldenzaal is organizing the seventh edition of Twente Short this autumn

Twente Short

Filmhuis Oldenzaal is organizing the seventh edition of Twente Short this autumn. This is the festival in Twente for the short film. Contenders can already submit their films.

Win the golden Boeskoolmenneke!

All films are judged by an expert jury. The jury selects the nominees for the golden Boeskoolmenneke from the entries. The nominated films will be screened on Sunday 19 November 2023 during Twente Short in Stadstheater De Bond in Oldenzaal. That afternoon the jury will announce the winner of the golden, the silver and the bronze Boeskoolmenneke. In addition, the jury appoints the winner of the Stimulation Prize. Finally, the public decides which contender will win the Twente Short Audience Award.

Do you want to participate in Twente Short?

You can compeet in the Twente Short with one film or several films. There are no restictions on movie genre.

The length of your film has a maximum of 10 minutes.

With your film you did not participate in previous editions of Twente Short.

You own all the rights to your film, i.e. the copyrights of the footage used (that applies to both the image and the sound that you have used in your film).

Preferably delivering your film as a MP4-file (the file is HD-quality or higher).

By participating, you grant Filmhuis Oldenzaal permission to use (parts of) your film for publicity for the festival. Filmhuis Oldenzaal will never make your material available to third parties without your consent.

Submit your film no later than Sunday, 1 October, 2023. This can be done via Wetransfer or Transfer XL to festival@filmhuisoldenzaal.nl. You can also submit your film on a USB flash drive. Post your USB stick to Twente Short, p/a Hyacintstraat 7, 7577 BA Oldenzaal.

In addition to your film, the organization would like to receive:

 • the title of your film;
 • your name and those of any other makers;
 • your e-mail address and telephone number;
 • in short the content of your film and possibly the filming process (a maximum of 100 words);
 • a characteristic still or print sceen from your film.

If you need any more information about the Twente Short or if you have any questions about the entry conditions or your film in any way, please call Liesbeth Dales, telephone +31 6 36 48 28 74. (mobile)

Film lovers are welcome to visit the Twente Short Festival in november. Information about the program and tickets will soon be available at filmhuisoldenzaal.nl.

Twente Short