Privacybeleid van Filmhuis Oldenzaal

Stichting Filmhuis Oldenzaal (KvK nummer 41029098) is gevestigd te 7576 EH Oldenzaal aan de Telgenkamp 13.

Het bestuur van Stichting Filmhuis Oldenzaal is (eind)verantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling en de toepassing van persoonsgegevens, e.e.a. overeenkomstig het in deze privacyverklaring bepaalde en ziet toe op de naleving van de uitvoeringsregels.

Stichting Filmhuis Oldenzaal vindt privacy belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig om met persoonlijke gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat Stichting Filmhuis Oldenzaal persoonlijke gegevens veilig bewaart en enkel gebruikt voor de hieronder beschreven doelstellingen. Stichting Filmhuis Oldenzaal gebruikt persoonlijke gegevens niet voor commerciële doeleinden en zal deze niet aan derden verstrekken, tenzij dit met het oog op de hieronder vermelde doelen noodzakelijk is.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens | Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Stichting Filmhuis Oldenzaal, dan worden uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verwerkt. Kijk hieronder welke categorie voor u van toepassing is.

Bent u donateur? | Stichting Filmhuis Oldenzaal  gebruikt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen diensten en informatie te leveren. Zo wordt de Filmhuisflyer en Filmhuispas op het door u opgegeven afleveradres bezorgd en is het noodzakelijk dat Stichting Filmhuis Oldenzaal uw persoonlijke gegevens hiertoe doorgeeft aan de (post)bezorger. U gaat het donateurschap voor onbepaalde tijd aan en het wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Stichting Filmhuis Oldenzaal bewaart uw persoonlijke- en donateursgegevens om administratieve redenen tot maximaal twee jaar na afloop van uw donateurschap. De persoonsgegevens worden bewaard in de cloud, op de laptop van de ledenadministratie en van de penningmeester en in een fysieke map bij de informatiebalie.

Ontvangt u de nieuwsbrief van het Filmhuis? | Stichting Filmhuis Oldenzaal heeft uw toestemming verkregen om uw e-mailadres te mogen gebruiken voor toezending van een maandelijkse nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde uitschrijven via de knop ‘afmelden’, onderaan de nieuwsbrief.

Bent u adverteerder bij of zakelijke relatie van Stichting Filmhuis Oldenzaal? | Stichting Filmhuis Oldenzaal gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend om u advertentiemogelijkheden en/of andere specifieke diensten aan te kunnen bieden, om uitvoering te kunnen geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te kunnen leveren.

Gebruikers persoonsgegevens | Toegang tot bepaalde persoonsgegevens hebben uitsluitend en slechts in het kader van de hun opgedragen werkzaamheden:

  • Bestuur van Stichting Filmhuis Oldenzaal
  • Bezorgers van de flyer
  • Medewerkers aan de informatiebalie in Stadstheater De Bond
  • Beheerder(s) van de ledenadministratie
  • penningmeester
  • Derden zoals, IT serviceverleners (webhosting)

Dienstverleners van Stichting Filmhuis Oldenzaal zoals IT-serviceverleners kunnen toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens. Met dienstverleners sluiten we verwerkersovereenkomsten af ter bescherming van uw privacy.

Vragen of klachten? | Mocht u vragen of klachten hebben over ons privacybeleid, dan kunt u ons bereiken via privacy@filmhuisoldenzaal.nl